1351412 Stig Håkansson

Volvo 6×4 750
Timmerbil med Alucar avställare

1351412-stig-hakansson-1

1351412-stig-hakansson-2

1351412-stig-hakansson-3

1351412-stig-hakansson-4

1351412-stig-hakansson-5

1351412-stig-hakansson-6

1351412-stig-hakansson-7

1351412-stig-hakansson-8

1351412-stig-hakansson-9

1351412-stig-hakansson-10

1351412-stig-hakansson-11

1351412-stig-hakansson-12

1351412-stig-hakansson-13

1351412-stig-hakansson-14

1351412-stig-hakansson-15

1351412-stig-hakansson-16

1351412-stig-hakansson-17

1351412-stig-hakansson-18

1351412-stig-hakansson-19

1351412-stig-hakansson-20

1351412-stig-hakansson-21

1351412-stig-hakansson-22

1351412-stig-hakansson-23