Reklamation

När det gäller reklamationshantering och leveransbestämmelser och villkor så följer vi Lastfordonsgruppens avtal LFG 10, länkad här: LFG 10

GARANTI/ANSVAR
Vi ansvarar för fel enligt i branschen normala villkor. T ex: eventuella fel på fordonet/påbyggnationen avhjälps i vår egen verkstad, om inte annat avtalas i enskilt fall.
Följdskador ersätts ej som garanti.
Felaktiga delar ska ställas till vårt förfogande.
Ansvar för fel omfattar ej av köparen tillhandahållet material eller av denne föreskriven konstruktion.

MEDGIVANDE VID LÅGA BELOPP
Reklamationsärende som rimligen kan beräknas uppgå till högst SEK 3 000:- uppskattar vi att återförsäljaren åtgärdar omgående och på lämpligt och fackmannamässigt sätt, med åtföljande rapport till oss i efterhand.

RAPPORT
Vi begär specificerad och utförlig rapport om material och arbetstid med arbetsbeskrivning. Innehållande beskrivning av: felsymtom, felets art och orsak, åtgärder samt om felet är helt avhjälpt eller ej. Vidare ska den innehålla all sådan information som enligt yrkesmannamässig bedömning kan anses vara i vårt intresse.

KOSTNADER
I fall att fel åtgärdas externt godkänner vi som högst kostnadsnivåer som motsvarar våra egna debiteringar, alltså ömsesidigt acceptabla villkor.
(T ex samma timdebitering som den högsta vi själva debiterar återförsäljare vid byggnation).
För att underlätta reklamationshanteringen, så ber vi er att fylla i vår reklamationsrapport som finns länkad här: reklamationsrapport

Alternativt skriv ut dokumentet: Reklamationsrapport och maila till reklamation@vemservice.se så återkommer vi inom kort