Kvalitet

Vi har ett kvalitetssystem som är uppbyggt i enlighet med ISO 9000 och som är dokumenterat i vår kvalitetsmanual. Kvalitetssystemet och dokumentationen gör det möjligt för alla medarbetare att ta ansvar för totalkvaliteten. Vår gemensamma målsättning är att bättre än konkurrenterna uppfylla och ibland överträffa kundernas förväntningar.

rit4Alla våra kparm3under får en egen fordonspärm med dokumentation.