Reklamationsrapport

Maila nedanstående uppgifter till reklamation@vemservice.se

Fält märkta med * är obligatoriska. Du får en mailbekräftelse med ett ärendenummer att referera till i all efterföljande korrespondens.

Rapporten skall innehålla*:
-En beskrivning av hur felet yttrar sig
-En specificerad och utförlig rapport på material och nedlagd arbetstid med arbetsbeskrivning och kostnadsredovisning
-Gärna bilder på felet

-Felaktiga delar ska ställas till vårt förfogande

Anmälare/Referens*:
Företagsnamn*:
Vemservice referens*:
Fordon:
Registreringsnummer*:
Leveransdatum av fordonet:
E-mail*:
Telefonnummer*:
Rapport med beskrivning av ärendet*: