Reklamationsrapport

Maila nedanstående uppgifter till reklamation@vemservice.se
Fält märkta med * är obligatoriska. Du får en mailbekräftelse med ett ärendenummer att referera till i all efterföljande korrespondens.

Rapporten skall innehålla:
Anmälare/Referens*
Företagsnamn*
Vemservice referens*
Fordon
Registreringsnummer*
Leveransdatum av fordonet
E-mail*
Telefonnummer*

Beskrivning av ärendet:*
-En beskrivning av hur felet yttrar sig
-En specificerad och utförlig rapport på material och nedlagd arbetstid med arbetsbeskrivning och kostnadsredovisning
-Gärna bilder på felet

-Felaktiga delar ska ställas till vårt förfogande