Reklamationsrapport

Fyll i alla relevanta fält i rapporten. Fält märkta med * är obligatoriska, klicka sedan på skicka-knappen längst ner. Du får en mailbekräftelse med ett ärendenummer att referera till i all efterföljande korrespondens.

Rapporten skall innehålla:
-En beskrivning av hur felet yttrar sig
-En specificerad och utförlig rapport på material och nedlagd arbetstid med arbetsbeskrivning och kostnadsredovisning
-Gärna bilder på felet

-Felaktiga delar ska ställas till vårt förfogande