2405762 Mockfjärds Biobränsle AB 2

Volvo FH 8×4 Tridem
-Lastväxlare Palfinger T20
-Montering: hydraulik, belysning, sidoskydd, skärmar, verktygslådor
-Botek chassivåg-system
-Hydraul driven Credo kompressor, radiostyrning Jörgensen HT12
-Drag och underkörningsskydd VBG
-Sandspridare Slir-Ej SS600