1415425 Söderbärke Grus & Betong

Volvo FMX 8×4*4
Sörling dumper, plogutrustning, hyvelblad

1415425-soderbarke-20

1415425-soderbarke-19

1415425-soderbarke-18

1415425-soderbarke-21

1415425-soderbarke-22

1415425-soderbarke-23

1415425-soderbarke-17

1415425-soderbarke-16

1415425-soderbarke-15

1415425-soderbarke-14

1415425-soderbarke-13

1415425-soderbarke-12

1415425-soderbarke-11

1415425-soderbarke-10

1415425-soderbarke-9

1415425-soderbarke-8

1415425-soderbarke-7

1415425-soderbarke-6

1415425-soderbarke-5

1415425-soderbarke-4

1415425-soderbarke-3

1415425-soderbarke-2

1415425-soderbarke-1