1619506 Stefan Eliasson 3

Scania R520 6×2
Dumper Sörling Ilsbo Goldstar GM, plogutrustning Mählers,
Tellefsdal Fast hyvelblad, LS3500F

1619506 Stefan Eliasson (12)

1619506 Stefan Eliasson (13)

1619506 Stefan Eliasson (11)

1619506 Stefan Eliasson (14)

1619506 Stefan Eliasson (15)

1619506 Stefan Eliasson (16)

1619506 Stefan Eliasson (17)

1619506 Stefan Eliasson (18)

1619506 Stefan Eliasson (10)

1619506 Stefan Eliasson (9)

1619506 Stefan Eliasson (8)

1619506 Stefan Eliasson (7)

1619506 Stefan Eliasson (6)

1619506 Stefan Eliasson (5)

1619506 Stefan Eliasson (4)

1619506 Stefan Eliasson (3)

1619506 Stefan Eliasson (2)

1619506 Stefan Eliasson (1)

1619506 Stefan Eliasson (36)

1619506 Stefan Eliasson (35)

1619506 Stefan Eliasson (34)

1619506 Stefan Eliasson (33)

1619506 Stefan Eliasson (32)

1619506 Stefan Eliasson (31)

1619506 Stefan Eliasson (30)

1619506 Stefan Eliasson (29)

1619506 Stefan Eliasson (28)

1619506 Stefan Eliasson (27)

1619506 Stefan Eliasson (26)

1619506 Stefan Eliasson (25)

1619506 Stefan Eliasson (24)

1619506 Stefan Eliasson (23)

1619506 Stefan Eliasson (22)

1619506 Stefan Eliasson (21)

1619506 Stefan Eliasson (20)

1619506 Stefan Eliasson (19)