1314394 Håkan Rundén

Scania R
Plog och Hyvelblad

1314394 Håkan Rundén (20) 1314394 Håkan Rundén (14) 1314394 Håkan Rundén (13) 1314394 Håkan Rundén (3) 1314394 Håkan Rundén (4) 1314394 Håkan Rundén (5) 1314394 Håkan Rundén (2) 1314394 Håkan Rundén (1) 1314394 Håkan Rundén (6) 1314394 Håkan Rundén (7) 1314394 Håkan Rundén (9) 1314394 Håkan Rundén (10) 1314394 Håkan Rundén (11) 1314394 Håkan Rundén (12) 1314394 Håkan Rundén (15) 1314394 Håkan Rundén (16) 1314394 Håkan Rundén (17) 1314394 Håkan Rundén (18) 1314394 Håkan Rundén (19)