2020652 Vemdalsgrävarn

Montering av kran på traktorgrävare. Vi har ritat och tillverkat ett kranfundament för montering på frontfästet, kranen är en Palfinger PK18502-SH och är avsedd att användas med personkorg för att komma åt liftstolpar och belysning i Vemdalens skidbackar.